Hybride werken

Wat is hybride werken?

Hybride Werken is een manier van werken waarbij je de ruimte hebt om bewuste keuzes te maken in hoe, wanneer, met wie en waar je samenwerkt: op een kantoor, op locatie, thuis of elders. Het uitgangspunt daarbij is: werk thuis als het kan en op kantoor als het meerwaarde heeft. De keuzes die je maakt stem je af met je teamleider en met de collega’s met wie je samenwerkt.

Meer info? Dossier Hybride werken (Intranet)